Aurora Salmon Centre er Lerøy Aurora sitt visningssenter på 70 grader nord i Skjervøy i Nord-Troms.

Aurora Salmon Centre er en viktig del av visningskonseptet til Lerøy Aurora AS. Konseptet består av senteret, visningslokaliteter og prosessanlegget. Der alt er lokalisert i Skjervøy kommune.

Senteret har en unik profil som er hentet fra nordlyset og topografien til fjellene rundt kommunesenteret Skjervøy.

Utstillingene er utformet med ett moderne, teknologisk og kunstnerisk utrykk. Det er og en egen arena for de yngste besøkende.

Vi vil formidle kunnskap om havbruk og den betydningen havbruk har for området dere befinner dere i. Videre ønsker vi å fortelle historien om utviklingen til fiskerinæringen i regionen fra andre verdenskrig og frem til i dag. Den historiske delen er utarbeidet i samarbeid med Nord-Troms Museum. Ta gjerne turen innom museets egne og andre sine utstillinger i regionen.

Senteret og hele konseptet for øvrig er åpent for publikum hele året. Vi tar dere med på en unik reise i den lokale historien, til nåtiden og inn i fremtiden både utendørs og innendørs.

Senteret er foreløpig Norges og verdens nordligste visningssenter for havbruk!